Filter


/images/sensoren/5.Gasfluxchamber

Gas Flux Chamber

De gas flux chamber bestaat uit een klok, meestal op de grond verzegeld, om de VOC flux te meten die uit de bodem vervluchtigt. De flux wordt berekend...

Meer informatie
/images/sensoren/6.Methanolkit

Methanol Kit

Het gebruik van methanolkits beperkt het verlies van VOS in de gehele keten van bemonstering tot analyse, vergemakkelijkt de manipulatie ter plaatse e...

Meer informatie
/images/sensoren/7.vaporpin

Vapor Pin

Vapor Pin® is een toestel dat de staalname van VOS’s (Vluchtige organische stoffen) toelaat in de bodemlucht onder een verharding. Vapor Pin® biedt he...

Meer informatie
/images/sensoren/12.PIDFID

FID/PID

PID (foto-ionisatie detectie) en FID (vlam ionisatie detectie) zijn screeningsmethoden waarmee men de totale concentratie aan vluchtige organische ver...

Meer informatie
/images/sensoren/13.LIBS

LIBS (handheld) - Laser Induced Break-down Spectroscopy

Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) is een quasi non-destructieve laser-gebaseerde techniek die in-situ analyses uitvoert op elementniveau van...

Meer informatie
/images/sensoren/14.UVF

On-site analyse met UV fluorescentie (UVF spectroscopy)

De on-site analyse via ultraviolette fluorescentie is een semi-kwantitatieve onderzoekstechniek die het mogelijk maakt het verontreinigingsgehalte in ...

Meer informatie
/images/sensoren/15.CSIA

Compound Specific Stable Isotope Analysis (CSIA)

CSIA is een analytische methode die de verhoudingen van stabiele isotopen meet in bodem –en grondwaterstalen. Deze techniek kan gebruikt worden om inf...

Meer informatie
/images/sensoren/16.LIF

ROST™, TarGOST™, Uvost™ (Laser Induced Fluorescence (LIF))

De LIF sensoren (ROST™, TarGOST™, Uvost™) laten toe een real time screening uit te voeren van de fysische eigenschappen van de bodem en de chemische e...

Meer informatie
/images/sensoren/17.MIP

Membrane Interface Probe (MIP)

MIP is een systeem voor de detectie en meting van vluchtige organische componenten (VOC’s) in de ondergrond. Een MIP meetsonde beschikt over een perme...

Meer informatie
/images/sensoren/19.Directwell

Direct well

De installatie van een direct well door middel van ‘Direct Push’ is een techniek die toelaat grondwater te bemonsteren in een tijdelijke peilbuis. Het...

Meer informatie
/images/sensoren/20.Enissa

EnISSA-MIP

Het EnISSA MIP systeem combineert de standaard MIP configuratie met de verbeterde detectie mogelijkheden van een snelle GC/MS methode. De voordelen va...

Meer informatie
/images/sensoren/21.DSITMS

DSITMS - Direct sampling ion trap mass spectrometry

DSITMS (Direct Sampling Ion Trap Mass Spectrometry) is een techniek voor snelle detectie en kwantitatieve meting van vluchtige en semi-vluchtige organ...

Meer informatie
/images/sensoren/22.XRF

XRF (handheld)

Een XRF (X-ray Fluoresence, oftewel een röntgen fluorescentie spectrometer) meet door middel van de uitzending van röntgenstraling diverse elementen, ...

Meer informatie
/images/sensoren/23.Phytoscreening

Phytoscreening

Het wortelstelsel van bomen, struiken en sommige planten, onttrekt water uit de eerste meters van de bodem (zelden meer dan 2 meter diepte). Hierdoor ...

Meer informatie
/images/sensoren/24.MobieleGC

Mobiele Gaschromatograaf (Mobiele GC)

De mobiele GC is een instrument waarmee vluchtige organische verbindingen in de (bodem)lucht on-site kunnen worden gemeten. De mobiele GC is een actie...

Meer informatie
/images/sensoren/25.OIP

OIP - Optical Image Profiler

Het OIP systeem is een techniek die gebruikt kan worden voor de opsporing van brandstoffen (benzine en diesel) en lichte oliën in de bodem en het gron...

Meer informatie