Membrane Interface Probe (MIP)

/images/sensoren/17.MIP

Beschrijving

MIP is een systeem voor de detectie en meting van vluchtige organische componenten (VOC’s) in de ondergrond. Een MIP meetsonde beschikt over een permeabel membraan dat wordt opgewarmd tot 121 C° terwijl deze de bodem wordt ingeduwd. De in de bodem aanwezige VOC’s vervluchtigen door de aangebrachte warmte en diffunderen doorheen het membraan van de sonde. Binnen de sonde worden de VOC’s opgepikt door een dragergas. Het dragergas brengt de VOC’s naar een bovengronds opgestelde detector. Volgende resultaten kunnen worden afgelezen op een MIP log: bodemtextuur (CPT), electrische conductiviteit (EC), meetresultaat van de detectoren PID (photo-ionization detector), FID (Flame ionisation), XSD (Halogen Specific Detector) en DELCD (dry electrolytic conductivity), temperatuur binnen de MIP sonde en druk van het dragergas. Indien de HPT (hydraulic profilling tool) sonde bijkomend wordt gebruikt kan ook de hydraulische conductiviteit van een geologische formatie worden bepaald. De verschillende detectoren kunnen alleen of gecombineerd gebruikt worden. Als een grotere graad van specifiëring vereist is, kan ook ITMS (ion trap mass spectrometer), GC (gaschromatography) of GC/MS (mass spectrometer, zie ook Enissa) gebruikt worden.

Code van goede praktijk

Downloaden

Project voorbeelden

Naar voorbeeld project

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Vluchtige Koolwaterstoffen (C5-C10)
 • Minerale Olie (C10-C40)
 • Zware Metalen (+ Kobalt)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
 • PAK
 • Andere
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Grind
 • Puin
 • Veen
 • Zandsteen
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Verzadigde zone - Non-permeabel
 • Onverzadigde zone - Permeabel
 • Onverzadigde zone - Semi-permeabel
 • Onverzadigde zone - Non-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
 • >15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • 1 x 1 (m)
Kostprijs € 3000 à € 5000 / dag (incl. booreenheid, MIP en operator)