EnISSA-MIP

/images/sensoren/20.Enissa

Beschrijving

Het EnISSA MIP systeem combineert de standaard MIP configuratie met de verbeterde detectie mogelijkheden van een snelle GC/MS methode. De voordelen van een dergelijke GCMS detector zijn de lage detectielimieten die kunnen behaald worden en de mogelijkheid om individuele componenten te meten. Het GCMS systeem is zodanig aangepast dat heel korte analysetijden mogelijk worden (1 minuut) waarbij lage detectielimieten kunnen behaald worden (10 à 20 µg/l). Eén meting per 30cm diepte-interval is mogelijk bij een sondeersnelheid van 30 cm/minuut. Er kunnen bij deze sondeersnelheid tot 12 individuele componenten simultaan gemeten worden. Er kan ook een breder spectrum aan componenten gemeten worden tot 54 (semi-vluchtige) onbekende componenten. In dat geval bedraagt de snelheid van analyse 3 à 4 minuten (ipv 1 minuut). De detectielimiet bedraagt dan nog 200 tot 500 µg/l. Gecombineerde metingen EnISSA MIP-CPT of EniSSA MIP-HPT zijn eveneens mogelijk en kunnen aangevuld worden met EC-metingen. Op basis van de EC-resultaten kan de bodemtextuur worden beschreven evenals met de CPT sonde. Met de HPT sonde kan ook de hydraulische conductiviteit van een bodemlaag gemeten worden.

Code van goede praktijk

Downloaden

Project voorbeelden

Naar voorbeeld project

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Vluchtige Koolwaterstoffen (C5-C10)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
 • PAK
 • Andere
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Grind
 • Puin
 • Veen
 • Zandsteen
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Verzadigde zone - Non-permeabel
 • Onverzadigde zone - Permeabel
 • Onverzadigde zone - Semi-permeabel
 • Onverzadigde zone - Non-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
 • >15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • 5 x 2,5 x 3,85 (m)
Kostprijs ca. € 130 / meter