ROST™, TarGOST™, Uvost™ (Laser Induced Fluorescence (LIF))

/images/sensoren/16.LIF

Beschrijving

De LIF sensoren (ROST™, TarGOST™, Uvost™) laten toe een real time screening uit te voeren van de fysische eigenschappen van de bodem en de chemische eigenschappen van de koolwaterstofverontreinigingen op vervuilde sites. De LIF sensoren kunnen in combinatie met ‘Cone penetrating testing ‘(CPT) worden uitgevoerd: met behulp van sondeerapperatuur, bevestigd op een vrachtwagen, wordt een CPT-conus in de bodem gedrukt. Laserlicht wordt door een glasvezel, via een saffiervenster in de sondeerconus, in de bodem gebracht. De LIF sensoren maken gebruik van een UV-detector om de fluorescentie in de bodem te meten via optische filters. De CPT en de Standard Penetration Test (SPT) zijn bewezen in-situ technieken in de geotechnische industrie om de bodemweerstand en het bodemtype te bepalen, op basis van weerstandsmetingen en de geregistreerde wrijvingen ter hoogte van de sondepunt. De LIF sensoren leveren aanvullend ook gegevens aan over de in-situ verspreiding van petroleum koolwaterstoffen resulterend uit de fluorescentierespons van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), als verbinding aanwezig in petroleum koolwaterstoffen. De methode levert een screening van de relatieve concentratie aan petroleum koolwaterstoffen aanwezig in de bodem. De verschillende types LIF sensoren zijn: - ROST™ (Rapid Optical Screening Tool) : Excitation -> 290 nm/ Emission Wavelengths -> 340-390-440-490 nm - TarGOST™ (Tar-Specific Green Optical Screening Tool) : Green laser especially and solely designed for Tar DNAPL - UVOST™ (UltraViolet Optical Screening Tool) : Excitation -> 308 nm/ Emission Wavelengths -> 350-400-450-500 nm

Code van goede praktijk

Downloaden

Project voorbeelden

Naar voorbeeld project

Specificatie

Verontreiniging
 • Minerale Olie (C10-C40)
 • PAK
 • Andere
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Grind
 • Veen
 • Zandsteen
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Onverzadigde zone - Permeabel
 • Onverzadigde zone - Semi-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
 • >15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • 1 x 1 (m)
Kostprijs +/- € 45 / meter & € 4500 / dag (enkel techniek)