LIBS (handheld) - Laser Induced Break-down Spectroscopy

/images/sensoren/13.LIBS

Beschrijving

Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) is een quasi non-destructieve laser-gebaseerde techniek die in-situ analyses uitvoert op elementniveau van (homogeen) bodemmateriaal. Na activatie van het materiaal, worden karakteristieke atomische emissielijnen van de aanwezige elementen (spectrale signatuur) gecapteerd door het apparaat. Met het apparaat kan de aanwezigheid van verschillende elementen en de relatieve samenstelling van het monster worden bepaald. De techniek wordt in Europa vooral ingezet voor materiaalcontrole of in academisch onderzoek. De unieke eigenschappen van LIBS zoals de snelle analysetijd, multi-element detectie, hoge spatiale resolutie en de mogelijkheid van in-situ analyse, zijn interessant.

Code van goede praktijk

Downloaden

Specificatie

Verontreiniging
 • Zware Metalen (+ Kobalt)
 • Andere
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Zandsteen
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Verzadigde zone - Non-permeabel
 • Onverzadigde zone - Permeabel
 • Onverzadigde zone - Semi-permeabel
 • Onverzadigde zone - Non-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
 • >15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • N.v.t.
Kostprijs +/- € 500 / dag (incl. medewerker en huur apparaat)