Direct well

/images/sensoren/19.Directwell

Beschrijving

De installatie van een direct well door middel van ‘Direct Push’ is een techniek die toelaat grondwater te bemonsteren in een tijdelijke peilbuis. Het grondwater kan op verschillende dieptes worden bemonsterd in hetzelfde boorgat met als doel de karakterisering van de grondwaterverontreiniging. De techniek kan ook gebruikt worden om bodemlucht te bemonsteren op de gewenste diepte. Bepaalde leveranciers bieden de mogelijkheid aan de installatie van een tijdelijke peilbuis te combineren met de bemonstering van de bodem met liners.

Code van goede praktijk

Downloaden

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Vluchtige Koolwaterstoffen (C5-C10)
 • Minerale Olie (C10-C40)
 • Zware Metalen (+ Kobalt)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
 • PAK
 • Cyaniden
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Grind
 • Veen
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Onverzadigde zone - Permeabel
 • Onverzadigde zone - Semi-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
 • >15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • 5 x 2 x 3 (m)
Kostprijs € 2000 à € 5000 / dag (incl. mob/demob + boringen en staalnames)