On-site analyse met UV fluorescentie (UVF spectroscopy)

/images/sensoren/14.UVF

Beschrijving

De on-site analyse via ultraviolette fluorescentie is een semi-kwantitatieve onderzoekstechniek die het mogelijk maakt het verontreinigingsgehalte in de bodem te meten, gebaseerd op de elektronische configuratie van de moleculaire structuur van organische componenten.

Code van goede praktijk

Downloaden

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Vluchtige Koolwaterstoffen (C5-C10)
 • Minerale Olie (C10-C40)
 • PAK
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Grind
 • Puin
 • Veen
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Verzadigde zone - Non-permeabel
 • Onverzadigde zone - Permeabel
 • Onverzadigde zone - Semi-permeabel
 • Onverzadigde zone - Non-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
 • >15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • 2 x 2 x 2 (m)
Kostprijs € 770 / week (enkel huur instrument)