DSITMS - Direct sampling ion trap mass spectrometry

/images/sensoren/21.DSITMS

Beschrijving

DSITMS (Direct Sampling Ion Trap Mass Spectrometry) is een techniek voor snelle detectie en kwantitatieve meting van vluchtige en semi-vluchtige organische componenten die aanwezig zijn in de bodem, het grondwater of in de gasfase van de bodem. De techniek omvat het inbrengen van stalen, onmiddellijk op het terrein, in een ionenval massaspectrometer. De analyse duurt minder dan vijf minuten en is economisch interessanter dan het verzenden van monsters naar het laboratorium. Deze detectietechniek kan worden gecombineerd met alternatieve boortechnieken (direct-push, in situ bemonstering).

Code van goede praktijk

Downloaden

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Vluchtige Koolwaterstoffen (C5-C10)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
 • Andere
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Grind
 • Puin
 • Veen
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Verzadigde zone - Non-permeabel
 • Onverzadigde zone - Permeabel
 • Onverzadigde zone - Semi-permeabel
 • Onverzadigde zone - Non-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
 • >15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • 2 x 2 x 2 (m)
Kostprijs € 150 à 450 / staal