Compound Specific Stable Isotope Analysis (CSIA)

/images/sensoren/15.CSIA

Beschrijving

CSIA is een analytische methode die de verhoudingen van stabiele isotopen meet in bodem –en grondwaterstalen. Deze techniek kan gebruikt worden om informatie te verkrijgen over de verontreinigingsbronnen, de evolutie van de afbraak, de onderscheiding tussen verschillende verontreinigingspluimen en de oorsprong van bepaalde chemische producten. Deze methode is geschikt voor alle componenten die kunnen gedetecteerd worden via GC (Gas Chromatography). (gechloreerde solventen, benzeen, MTBE, koolwaterstoffen,…). Cette méthode convient pour tous les composants qui peuvent être détectés avec un chromatographe en phase gazeuse (solvants chlorés, le benzène, MTBE, hydrocarbures…).

Code van goede praktijk

Downloaden

Project voorbeelden

Naar voorbeeld project

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Vluchtige Koolwaterstoffen (C5-C10)
 • Minerale Olie (C10-C40)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
 • PAK
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Grind
 • Puin
 • Veen
 • Zandsteen
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Verzadigde zone - Non-permeabel
 • Onverzadigde zone - Permeabel
 • Onverzadigde zone - Semi-permeabel
 • Onverzadigde zone - Non-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
 • >15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • 1 x 1 x 1 (m)
Kostprijs +/- € 200 à € 250 / analyse