Methanol Kit

/images/sensoren/6.Methanolkit

Beschrijving

Het gebruik van methanolkits beperkt het verlies van VOS in de gehele keten van bemonstering tot analyse, vergemakkelijkt de manipulatie ter plaatse en in het laboratorium, verhoogt de kwaliteitscontrole en verlengt de houdbaarheidsdatum van de grondstalen.

Code van goede praktijk

Downloaden

Project voorbeelden

Naar voorbeeld project

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Vluchtige Koolwaterstoffen (C5-C10)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Veen
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Verzadigde zone - Non-permeabel
 • Onverzadigde zone - Permeabel
 • Onverzadigde zone - Semi-permeabel
 • Onverzadigde zone - Non-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
 • >15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • N.v.t.
Kostprijs € 10 / kit (analyse + transport)