Vapor Pin

/images/sensoren/7.vaporpin

Beschrijving

Vapor Pin® is een toestel dat de staalname van VOS’s (Vluchtige organische stoffen) toelaat in de bodemlucht onder een verharding. Vapor Pin® biedt het voordeel herbruikbaar te zijn, zelfsluitend en makkelijk en vlug te installeren. Met de Vapor Pin® kunnen meerdere staalnames worden uitgevoerd in beperkte tijd om een betere kennis van de verontreiniging op een site te bekomen.

Code van goede praktijk

Downloaden

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Vluchtige Koolwaterstoffen (C5-C10)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
 • Andere
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Grind
 • Puin
 • Veen
 • Zandsteen
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Verzadigde zone - Non-permeabel
 • Onverzadigde zone - Permeabel
 • Onverzadigde zone - Semi-permeabel
 • Onverzadigde zone - Non-permeabel
Bodembedekking
 • Bodembedekking aanwezig
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • 38 mm diameter boorholte
Kostprijs € 40 / stuk (excl. staalname)