Phytoscreening

/images/sensoren/23.Phytoscreening

Beschrijving

Het wortelstelsel van bomen, struiken en sommige planten, onttrekt water uit de eerste meters van de bodem (zelden meer dan 2 meter diepte). Hierdoor kunnen ze opgeloste verontreinigingen (Metalen, Minerale Olie, PAK en VOC) opnemen uit het bodemwater of het grondwater (indien ondiep <2m). Ofwel zijn de aanwezige opgeloste verontreinigingen in de bodem in direct contact met de wortels (Metalen, Minerale Olie, PAK), ofwel onder de vorm van bodemlucht (VOC, uitdamping uit het grondwater of de onderliggende grond). De sapstroom, die de opgeloste verontreiniging bevat, verplaatst zich vanuit de wortels naar de boomstam. De staalname van de boomstam voor de analyse van verontreinigingen – Phytoscreening – laat toe de ondergrondse verontreiniging te karteren via de bomen. De techniek phytoscreening die in deze code wordt behandeld, beperkt zich tot staalname van schors of boomstammateriaal.

Code van goede praktijk

Downloaden

Project voorbeelden

Naar voorbeeld project

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Vluchtige Koolwaterstoffen (C5-C10)
 • Minerale Olie (C10-C40)
 • Zware Metalen (+ Kobalt)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
 • PAK
 • Andere
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Grind
 • Puin
 • Zandsteen
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Onverzadigde zone - Permeabel
 • Onverzadigde zone - Semi-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • Toegang boom
Kostprijs € 75 à 125 / staal (excl. veldwerker)