OIP - Optical Image Profiler

/images/sensoren/25.OIP

Beschrijving

Het OIP systeem is een techniek die gebruikt kan worden voor de opsporing van brandstoffen (benzine en diesel) en lichte oliën in de bodem en het grondwater (zuiver product en opgeloste fases). De OIP sonde levert direct de boorprofielen aan met het fluorescentie percentage van de geanalyseerde bodem, wat de aanwezigheid van een verontreiniging met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) aangeeft. Het is eveneens mogelijk om, via de camera aanwezig in de sonde, foto’s te trekken in het zichtbaar licht om het type bodem, de kleur en de grootte van de deeltjes te determineren. De sonde is eveneens uitgerust met een metingsdipool voor de elektrische conductiviteit (EC) in de bodem te meten. De gebruiker kan zo met de EC gegevens het type bodem en de lithologie determineren.

Code van goede praktijk

Downloaden

Specificatie

Verontreiniging
 • Minerale Olie (C10-C40)
 • PAK
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Grind
 • Puin
 • Veen
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Verzadigde zone - Non-permeabel
 • Onverzadigde zone - Permeabel
 • Onverzadigde zone - Semi-permeabel
 • Onverzadigde zone - Non-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
 • >15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • 5 x 2 x 3 (m)
Kostprijs +/- € 3.500 à € 4.000 / dag (mob/demob + boringen)