Mobiele Gaschromatograaf (Mobiele GC)

/images/sensoren/24.MobieleGC

Beschrijving

De mobiele GC is een instrument waarmee vluchtige organische verbindingen in de (bodem)lucht on-site kunnen worden gemeten. De mobiele GC is een actieve bemonsteringstechniek met als voordeel dat nauwkeurig en componentspecifiek kan worden gemeten welke vluchtige verbindingen voorkomen in de (bodem)lucht. Het is daarbij wel een vereiste om op voorhand inzicht te hebben in de parameters die aanwezig zijn om een geschikte kalibratie uit te kunnen voeren. Met snelle on-site meetresultaten, kan de onderzoekstrategie on-site worden bijgesteld op basis van tussentijdse bevindingen. Hiermee is een efficiënte onderzoeksaanpak mogelijk. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen mobiele laboratorium GC’s, die in een meetwagen of werfkeet kunnen geplaatst worden en mobiele veld GC’s, zijnde mobiele veldkits (zie verder).

Code van goede praktijk

Downloaden

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Vluchtige Koolwaterstoffen (C5-C10)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
 • PAK
 • Andere
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Grind
 • Puin
 • Veen
 • Zandsteen
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Onverzadigde zone - Permeabel
 • Onverzadigde zone - Semi-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
 • >15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • 1 x 1 x1 (m)
Kostprijs € 800 / week