BAT Groundwater Sampler (Envirosampler)

/images/sensoren/18.BAT

Beschrijving

Het grondwaterstaalname apparaat BAT – Envirosampler laat een snelle bemonstering van vloeistoffen en gassen toe op specifieke dieptes. Alle elementen van het BAT systeem, inschuifbare staalname tube inbegrepen, zijn hermetisch afgesloten, wat het verlies van vluchtige componenten verhindert.

Code van goede praktijk

Downloaden

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Vluchtige Koolwaterstoffen (C5-C10)
 • Minerale Olie (C10-C40)
 • Zware Metalen (+ Kobalt)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
 • PAK
 • Cyaniden
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Grind
 • Puin
 • Veen
 • Zandsteen
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Verzadigde zone - Non-permeabel
 • Onverzadigde zone - Permeabel
 • Onverzadigde zone - Semi-permeabel
 • Onverzadigde zone - Non-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
 • >15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • 5 x 2 x 3 (m)
Kostprijs € 2.000 à € 4.000 / dag (mob/demob + materiaal)