BACTRAP (in-situ Microkosmos)

/images/sensoren/8.Bactrap

Beschrijving

BACTRAP is een in situ microkosmos techniek die 13C-gelabeld substraat gebruikt om in situ biodegradatie van verontreiniging (bijv. BTEX, PAK) onder anoxische omstandigheden aan te tonen . Dit gebeurt door de isotopensamenstelling van vetzuren die geëxtraheerd worden uit de biomassa gekweekt op BACTRAP te analyseren.

Code van goede praktijk

Downloaden

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Vluchtige Koolwaterstoffen (C5-C10)
 • Minerale Olie (C10-C40)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
 • PAK
 • Andere
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Grind
 • Puin
 • Zandsteen
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Verzadigde zone - Non-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
 • >15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • Min. diameter peilbuis 2 cm
Kostprijs € 2.500 (incl. installatie en rapportage)