Waterloo Membrane Sampler ™ (WMS ™)

/images/sensoren/4.WMS

Beschrijving

De WMS™ Sampler is een bemonsteringstechniek van bodemluchtgassen gebaseerd op een waterafstotend membraan dat waterdamp tegenhoudt en dat vluchtige verbindingen op passieve wijze doorlaat tot in de WMS™ Sampler. Nadat de componenten het membraan gepasseerd zijn, worden ze vastgelegd op een adsorbens. De vastgelegde massa aan vuilvracht kan daarna gemeten worden op basis van een gaschromatografische meting en wordt vervolgens na een berekening uitgedrukt als een concentratie.

Code van goede praktijk

Downloaden

Project voorbeelden

Naar voorbeeld project

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Vluchtige Koolwaterstoffen (C5-C10)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
 • PAK
 • Andere
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Grind
 • Puin
 • Veen
Hydrogeologie
 • Onverzadigde zone - Permeabel
 • Onverzadigde zone - Semi-permeabel
 • Onverzadigde zone - Non-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • 10 cm diameter op 2 m diepte
Kostprijs € 180 / staalname + analyse (excl. veldwerk)