AGI Passive Sampler

/images/sensoren/3.AGI

Beschrijving

De “AGI Passive Sampler” is een gepatenteerde bemonsteringstechniek gebaseerd op passieve adsorptie van vluchtige en semi-vluchtige componenten aanwezig in de omgevingslucht of bodemlucht. De bemonsteringsmodule bestaat uit een chemisch inert, waterafstotend en gasdoorlatend membraan waarin adsorbentia zijn aangebracht. De bemonsteringsmodule is ongeveer 30 cm lang. Het gedeelte met de adsorbentia bevindt zich onderaan de module. De installatieprocedure is eenvoudig. Een ondiepe boring wordt uitgevoerd waarna de bemonsteringsmodule met een staaf in het boorgat wordt gehangen. Het boorgat wordt afgedicht met een kurken stop waaraan de bemonsteringsmodule wordt vastgehecht. Na een aantal weken wordt de module opgehaald en doorgestuurd naar het labo voor analyse.

Code van goede praktijk

Downloaden

Project voorbeelden

Naar voorbeeld project

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Vluchtige Koolwaterstoffen (C5-C10)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
 • PAK
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Grind
 • Puin
 • Veen
Hydrogeologie
 • Onverzadigde zone - Permeabel
 • Onverzadigde zone - Semi-permeabel
 • Onverzadigde zone - Non-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • 2,5 cm diameter boorgat
Kostprijs € 250 / staalname + analyse (excl. veldwerk)