Sorbicell (VOC) en Sorbicell (CAN)

/images/sensoren/2.Sorbicell

Beschrijving

De Sorbisampler of Sorbicell is een kinetische, permeatiegebaseerde sampler. De drijvende kracht is een drukgradiënt die in de sampler gecreëerd wordt. De sampler bestaat uit staalnamepatronen, die geschikt zijn voor het meten van de tijdsgewogen gemiddelde concentraties (flow proportioneel) van polluenten in grondwater, oppervlaktewater, afvalwater en effluent van een drain. Het zijn kleine doorstroomcellen, meestal met een inhoud van 3ml. De patronen zijn gevuld met adsorptiemiddelen speciaal geschikt voor het adsorberen van specifieke opgeloste stoffen of stofgroepen. In de cel zit eveneens een tracerzout. Dit lost op naarmate er meer water door de cel gestroomd is. Door de resthoeveelheid zout te bepalen kan het laboratorium de gemiddelde concentraties in het doorgestroomde water terugrekenen.

Code van goede praktijk

Downloaden

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Zware Metalen (+ Kobalt)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
 • Andere
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Grind
 • Puin
 • Veen
 • Zandsteen
 • Andere (leisteen, metamorf gesteente…)
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Verzadigde zone - Non-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
 • >15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • 11 mm diameter x 75 mm lengte
Kostprijs € 125 /sampler (excl. werktijd)