Polyethylene diffusion bag (PDB)

/images/sensoren/1.PDB

Beschrijving

De PDB is een bemonsteringstechniek voor grondwater waarbij een semi-permeabele plastic zak gemaakt uit low density polyethylene (LDPE) gevuld wordt met gedemineraliseerd water. De PDB wordt onderaan verzwaard door gewichten en wordt bovenaan via een staalkabel vastgemaakt aan het deksel van de peilbuis. De PDB wordt gehangen in het midden van de filter van de peilbuis bedoeld voor bemonstering. Er kunnen meerdere PDB’s in 1 peilbuis op verschillende dieptes worden ingehangen. Het gedemineraliseerde water wordt op passieve wijze vervangen door de horizontale stroming van het grondwater in de bodem. Met de PDB kunnen vluchtige organische componenten op passieve wijze worden bemonsterd. Na verloop van 2 à 6 weken wordt de PDB uit de peilbuis gehaald en wordt een bemonsteringsfles gevuld.

Code van goede praktijk

Downloaden

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Vluchtige Koolwaterstoffen (C5-C10)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Grind
 • Puin
 • Veen
 • Andere (leisteen, metamorf gesteente…)
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Verzadigde zone - Non-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
 • >15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • 50 mm peilbuizen
Kostprijs € 30 / PDB (excl. werktijd)